Hjarsbækvej, Gl. Ry

Dreyer Arkitekter har tegnet og projekteret denne spændende bebyggelse i Gl. Ry. Bebyggelsen består af 8 tre-rums-, 13 fire-rums- og 12 fem-rums boliger, som ligger i 6 rækker på grunden.

Byggeriet opføres i blødstrøgne mørkbrændte sten. Mod havesiden bliver den vinklede facade beklædt med sorte cementbaserede facadeplacer. På ankomstsiden bruges de samme plader til at lave en ramme der fungerer som overdækning og indrammer et skur. Skuret opføres i røde cementbaserede plader.

Bæredygtighed og klimatilpasning i højsædet

Boligerne kommer til at overholde bygningsreglementets 2020 krav, så energiforbrug og bæredygtighed er stort fokus. Byggeriet får sadeltag for optimal placering af solceller. Ydervægge mod syd er vinklet, så vinduer bliver tilbagetrukket og derved undgår boligerne overophedning om sommeren. Til gengæld kan den lave sols stråler om vinteren nå ind i boligen og bidrage til opvarmningen. Regnvand fra tagflader nedsives på grunden for at skåne kloaknettet. Da det er et grundvandsfølsomt område, er der taget specielle hensyn i forhold til valg af byggematerialer, som ikke giver afsmitning og forårsager forurening af grundvandet.


Almen boligbebyggelse
33 boliger
3282 kvm
Lavenergi 2020
Bygherre: Østjysk Bolig
Spændende og bæredygtige boliger i Gl. Ry