Lisbjerghus, Aarhus

Lisbjerghus i Aarhus N er et plejecenter med plejeboliger og fællesfaciliteter samt administration og personalerum. Plejecentret og boligerne er indrettet til bevægelseshæmmede herunder kørestolsbrugere. Bygningernes indretning opfylder derfor alle krav vedr. arealer til venderadier for kørestole og nødvendige afstande foran installationer, armaturer mv. for kørestolsbrugere.

Fællesfaciliteter m.m. er placeres centralt i bebyggelsen, hvorfra der til hver side er en fordelingsgang med plejeboligerne. Den skrånende grund gør at fordelingsgangen mod syd tilkobles i stueetagen og mod nord tilkobles den på 1. sal.

Fællesfaciliteter og plejeboliger er opført i røde mursten og sadeltag med røde vingetagsten. Fordelingsgangene er opført som glasgang med fladt tag.
Plejeboliger.
14 boliger
Fællesfaciliteter
1176 kvm
Bygherre: Aarhus kommune
Underrådgiver til totalentreprise.
Samarbejdspartnere:
- Niras A/S
- J&B entreprise A/S.
Entreprisesum 14,5 mio. DKK.
Lisbjerghus i Aarhus N er et moderne plejecenter med plejeboliger.