Vesterhåb, Odder

Bebyggelsen i Odder består af 32 boliger i forskellige størrelser fordelt i 9 blokke. Blokkene danner en vinkel, så der dannes intime rum mellem blokkene. Udadtil fremstår bebyggelsen med de bølgende tagformer veldefineret mod de grønne omgivelser. Det skæve snit i den enkelte blok muliggør, at et- og to-plansboliger kan rummes i samme huskrop. Dermed opfyldes mange boligforeningers ønsker om at blande forskellige boligtyper. De små et-plansboliger ligger i blokkens lave ende og de større to-plansboliger i den høje ende. Bebyggelsen adskiller sig herved i udtrykket fra den typiske almene bolig.

Bygningernes udformning er anderledes end traditionelle rækkehuse. Sadeltaget er vendt 90 grader så tagets kip går på tværs af bygningskroppen. Dette sammen med materialevalget, gør at bygningerne kommer til at stå som helt skarptskårne monolitter i terrænet.
32 boliger
3090 kvm
Lavenergi 2015
Bygherre: DOMI Bolig
De 9 boligkroppe danner en vinkel, så der dannes intime rum mellem blokkene