Marienlyst­vangen, Aarhus

Projektet går under navnet "Storbylandsbyen" og er et samarbejde mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. Storbylandsbyens idé er at vende særligt udsattes negative boligsituation til positiv gennem et omvendt integrationsprincip. Forskellige grupper af mennesker med forskellige ressourcer skal sammen etablere et socialt og funktionelt boligmiljø.

Disse 40 nyopførte almennyttige boliger og beboerhus, også kaldet ”Storbylandsbyen”, er opført ved Skejby tæt på natur og Haveforeningen Marienlystvangen. Haveforeningstanken har i nogen grad inspireret til denne bebyggelse, hvor beboerne fremover vil få rig mulighed for at præge bebyggelsen inde og ude. Området appellerer til beboere, som både vil fællesskabet og som også har behov for privatheden. Bebyggelsen består af 20 dobbelthuse med 2- eller 3-rumsboliger. Hvert dobbelthus er omgivet af ellipseformede bøgehække, så hver bolig får rådighed over et stort privat haverum.

Tilpasning til klima

Bygninger skal leve op til lavenergi 2015 og bliver ikke tilsluttes fjernvarme. Dette kræver en del solceller, som arkitektonisk er integreret i de enkelte boliger, men samtidig skaber en helhed. Derfor tager bygningerne form efter de solceller, der er anbragt på alle de syd-vestvendte tage og anlægget energiforsyner hele bebyggelsen. Der etableres LAR – bede (Lokal Afledning af Regnvand) i terrænet mellem bygningerne hvortil tagvand ledes hen. Dette skåner kloaknettet og skaber et rekreativt element til de udvendige fællesarealer.


Dreyer Arkitekter har udformet og tegnet projektet, og har, i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, udført udbudsmateriale til totalentreprise.

Almen boligbebyggelse
40 boliger
Fælleshus
1804 kvm
Lavenergi 2015
Bygherre: Østjysk Bolig
Storbylandsby et positivt bo-sted for særligt udsatte

Lignende projekter