Ryhaven, Aarhus

Projektet i Ryhaven i Aarhus omhandler nedrivning til sokkel og genopførelse af 124 boliger, nyt fælleshus og 50 nye ungdomsboliger.

Bebyggelsen bevarer sin overordnede struktur, idet de genopførte boliger placeres oven på de eksisterende sokler. Hermed fastholdes det nuværende system af grupperinger, stiforløb og pladsdannelser. Der opføres yderligere 50 ungdomsboliger i 3 stokke koncentreret omkring Ryhavevej, hvor den nye letbane bliver etableret. Der opføres desuden et nye fælleshus i bebyggelsens sydlige ende.
Nedrivning
Genopførelse af 124 boliger
Nyt fælleshus og 50 nye ungdomsboliger
Almen boligbebyggelse
12.740 kvm
Bygherre: Østjysk Bolig