Sandkåsvej

Dreyer Arkitekter rådgiver og hjælper bygherrer med at udføre lokalplanforslag. Når en bygherre skal udføre et større byggeri eller evt. ændre væsentligt på anvendelsen af eksisterende ejendomme, skal der anmodes om det hos planafdelingen. Der skal udarbejdes en lokalplan ved:

- Større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger.
- Ændring af områdets anvendelse.
- Bevaring af et eksisterende område (for eksempel bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk miljø)
- Væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne.

En lokalplanproces udarbejdes i tæt samarbejde med Kommunen og dennes planafdeling, hvor processen overordnet er inddelt i fire faser: 1) Afklaring, 2) udarbejdelse, 3) politisk behandling og offentlig høring samt 4) offentliggørelse.

Dreyer Arkitekter har været rådgiver på følgende lokalplan:

Sandkåsvej
112 Ungdomsboliger
4368 kvm
Bygherre: Almenbo Aarhus

Projektet indeholder 112 almene ungdomsboliger fordelt i 4 punkthuse med en kvadratisk grundplan. Bygningerne er placeret, så området får mest muligt lys med en grønning i midten som det centrale samlende element, hvor beboerne kan opholde sig og mødes. Grunden ligger på hjørnet af Sandkåsvej og Herredsvej, med gode forbindelser til midtbyen via Aarhus Kommunes supercykelsti (Tilst-ruten) eller med busforbindelse, hvor der er stoppested lige ud for døren.

Ungdomsboligerne udføres med små kompakte 1- og 2 rumsboliger, hvor indretningen er optimeret, så huslejen kan holdes på et overskueligt niveau for den studerende. Projektet udføres med kælder indeholdende fællesrum, depoter, vaskeri og cykelparkering. Der er ligeledes cykelparkering på terræn, som er placeret i umiddelbar nærhed til indgangspartierne.

Bygningerne udføres i en mørkbrændt facadesten og der opsættes solceller i et dekorativt mønster på sydvendte facader. Hver bygning har en unik farvekode som afspejles i gulv og vægge i gangarealer, cykelstativer, postkasser, stænkplade i køkken, fliser og klinker i badeværelse. Farven changerer gradvist op gennem etagerne. Hvert punkthus får en terrasseret trappeadgang som skaber et naturligt opholdssted for beboerne. Disse udføres i træ med integreret begrønning udvalgte steder.