Bülowsgade, Aarhus

Dreyer Arkitekter har tegnet og projekteret denne spændende renovering, som nyfortolker det gamle byhus. Ombygningen omfatter nedlæggelse af eksisterende bagtrappe, hvor arealet tillægges badeværelserne, en ny tilbygning på bygningens gårdfacade mod vest, nye altaner, brandsikring af fortrappe, efterisolering af tagrum m.m.

Ejendommen er opført med murede facader og den nye tilbygning er opført i sorte Eternit plader. De nye altaner er lavet i galvaniseret stål, og det tilsammen giver et meget rent formsprog, som tilpasser sig den omgivende bebyggelse.

Byfornyelse og ombygning
Renovering af 9 lejligheder
Ny tilbygning
Nye altaner
En nyfortolkning af et gammelt byhus