Ellebrinken, Lystrup

Dreyer Arkitekter har tegnet og projekteret denne tagrenovering af en bebyggelse beliggende i Lystrup, som består af 35 boliger opført i to plan.

Bebyggelsen blev oprindeligt opført med uventilerede tagkassetter, som resulterede i at spærkonstruktionen begyndte at rådne.

Behov for ny tagkonstruktion

Dreyer Arkitekter blev af Byggeskadefonden bedt om at assistere og projektere et udbedringsprojekt. Tagkonstruktionen blev midlertidigt afstivet med nye spær, som senere blev brugt i den nye tagkonstruktion.

Den nye konstruktion krævede mere højde for at ventilere den, og Dreyer Arkitekter valgte at tilbagelægge løsningen, så det smalle tagudhængsprofil ikke synede anderledes. Ventilationen bliver ført op under tagudhænget og ud af en ventileret tagrygning.

Renoveringen stod færdigt i efteråret 2015.
Tagrenovering
35 boliger
Boligforeningen Ringgården