Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Rådgivning til dit byggeri - fra idé til færdig bygning


Vi tilbyder bygherrerådgivning i hele processen – fra de første tanker og overvejelser til det færdige byggeri. Hos Dreyer Arkitekter tror vi på, at høj faglighed kombineret med stor forståelse for vores kunders behov skaber de mest værdifulde resultater.

Dreyer Arkitekter tilbyder bygherrerådgivning til både private, almene og offentlige bygherrer fra start til slut i byggeprojektet. Det gælder lige fra idéoplægget, hvor vi med vores viden indenfor byggeri hjælper med at få alle parametre på plads, til den færdige bygning står klar. Lige fra brugerinvolvering og programmering til udbudsrådgivning og byggesagsadministration. Vi leverer den nødvendige rådgivning til dit byggeri hele vejen igennem, uanset om du drømmer om et nybyggeri, en renovering eller en tilbygning.


Bygherrerådgivning til lokalplanlægning


Dreyer Arkitekter har stor erfaring med rådgivning og udarbejdelse af lokalplaner. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et særligt område.

Lokalplanen er juridisk bindende og kan for eksempel dække over en ejendom, et erhvervsbyggeri eller et større område. I lokalplanen beskriver man, hvad området må bruges til, hvad der skal bygges, hvad bygningerne skal bruges til, og om der er bevaringsværdige bygninger eller miljøer i lokalplanområdet. Lokalplanen kan også beskrive, hvordan de ubebyggede arealer skal bruges.

3d Visualisering


Vi udfører 3D visualisering af arkitektur, hvor vi bringer projektets visioner til live med præcision og realisme. Med avanceret software og en dyb forståelse for arkitektur, skaber vi detaljerede og indbydende visualiseringer, der effektivt kommunikerer projektets essens og intentioner. Fra indledende skitser til fuldt udviklede landskaber, tilbyder vi et bredt spektrum af visualiseringstjenester, indenfor interiør- og eksteriørvisualiseringer.

Bygherrerådgivning om bæredygtigt byggeri


Vores mål er at gøre bæredygtighed gældende i alle vores projekter, hvor det skaber værdi for vores kunder. For os handler bæredygtigt byggeri om at bygge sunde bygninger med hensyn til miljø og klima.

Vi arbejder med bæredygtighed i flere forskellige afskygninger og tilbyder blandt andet bygherrerådgivning inden for DGNB-certificeret byggeri, hvor vi giver et overblik over byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil. Derudover er DGNB-certificering med til at sikre et godt indeklima, god komfort og en generel høj sikkerhed for, at det planlagte projekt også fungerer efter hensigten i driftsfasen.


Plan for sikre byggeprojekter


Der skal laves en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) ved byggeprojekter, hvor der er flere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen og flere end ti mand, der arbejder samtidig eller indgår i særligt farligt arbejde.

Dreyer arkitekter udfører arbejdsmiljøkoordinering på både små og store byggeprojekter. Vores uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer udfører arbejdsmiljøkoordineringen, så den opfylder bygherrens forpligtelser i forhold til det aktuelle projekt. Vi udfører både arbejdsmiljørådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Derudover udfører vi kortlægning af risici, udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøjournal, afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger på byggepladsen.