Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder bygherrerådgivning i hele processen – fra de første tanker og overvejelser til det færdige byggeri. Hos Dreyer Arkitekter tror vi på, at høj faglighed kombineret stor forståelse for vores kunders behov skaber de mest værdifulde resultater.

Programmering

Dreyer Arkitekter rådgiver både private, almene og offentlige bygherrer fra start til slut i byggeprojektet. Det gælder lige fra idéoplægget, hvor vi med vores viden indenfor byggeri hjælper med at få alle parametre på plads, til den færdige bygning står klar. Lige fra brugerinvolvering og programmering til udbudsrådgivning og byggesagsadministration. Vi leverer den nødvendige rådgivning gennem hele byggeprojektet.

Lokalplanlægning

Dreyer Arkitekter har stor erfaring med udarbejdelse af lokalplaner. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et særligt område. Lokalplanen er juridisk bindende og kan for eksempel dække over en ejendom, et erhvervsbyggeri eller et større område. I lokalplanen beskriver man, hvad området må bruges til, hvad der skal bygges, hvad bygningerne skal bruges til, og om der er bevaringsværdige bygninger eller miljøer i lokalplanområdet. Lokalplanen kan også beskrive, hvordan de ubebyggede arealer skal bruges.

Bæredygtighed

Vores mål er at gøre bæredygtighed gældende i alle vore projekter, hvor det skaber værdi for vores kunder.
For os handler bæredygtigt byggeri at bygge sunde bygninger med hensyn til miljø og klima.
Vi arbejder med bæredygtighed i flere forskellige afskygninger, der iblandt DGNB-certificering. Vores rådgivning tager udgangspunkt jeres ønsker, behov og interesser, så vi kan bidrage med den mest nyttige og anvendelige viden for dit projekt.
DGNB-certificering

Hos Dreyer Arkitekter tilbyder vi rådgivning indenfor DGNB-certificeret byggeri. I DGNB-rådgivning giver vi overblikket over byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil. Derudover sikrer en DGNB-certificering et godt indeklima, god komfort og en generel høj sikkerhed for, at det planlagte projekt også fungerer efter hensigten i driftsfasen.

DGNB-standarden omfatter alle byggeriets faser og vores rådgivning omfatter garanti og dokumentation for, at et projekt er opført i bæredygtig kvalitet.

Arbejdsmiljøkoordinering

Der skal laves en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) ved byggeprojekter, hvor der er flere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen, og flere end ti mand arbejder samtidig eller der indgår særligt farligt arbejde.

Dreyer arkitekter udfører arbejdsmiljøkoordinering på både små og store byggeprojekter. Vores uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer udfører arbejdsmiljøkoordineringen, så den opfylder bygherrens forpligtelser i forhold til det aktuelle projekt. Vi udfører både arbejdsmiljørådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Derudover udfører vi kortlægning af risici, udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøjournal, afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger på byggepladsen.