Syn og rapporter

Syn og rapporter


Vi udfører syn og vurdering af andelsboligforeninger og ejerforeninger, og vi rådgiver om drift og vedligeholdelse af foreningens ejendomme.


Tilsyn


Tilsyn på et byggeri består typisk af en række stikprøvekontroller af de mest kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførelsen. Tilsynet strækker sig lige fra støbning af fundament til afleveringsforretningen, når huset er færdigt. Tilsyn bliver tilpasset dit byggeri og koordineres således, at de udføres på de mest kritiske tidspunkter i byggeriet, hvor der er størst risiko for fejl.


Afleveringsforretning og mangelgennemgang


Dreyer arkitekter har stor erfaring med byggetekniske eftersyn og mangelgennemgang. Vi sørger for at byggeriet bliver kontrolleret grundigt og at mangellisten bliver korrekt beskrevet. Vi sikrer at der er styr på alle relevante dokumenter som f.eks. energimærke, trykprøvning, byggeskadeforsikring, vedligeholdelsesmanual, garantibeviser og sikrer at der bliver tilbageholdt penge nok til udbedring af fejl og mangler. Vi yder naturligvis også professionel hjælp, hvis du og byggefirmaet bliver uenige om kvaliteten af det udførte arbejde.

Drift og vedligehold


En drift- og vedligeholdelsesplan giver overblik og kombinerer de daglige opgaver med det langsigtede vedligehold. Vi gennemgår ejendommene fra kælder til kvist, fotoregistrerer nuværende tilstand og udarbejder 10 eller 20-årige drift- og vedligeholdelsesplaner. Planerne giver et øjebliksbillede over ejendommens samlede tilstand, og hvilke istandsættelses og/eller vedligehold der bør prioriteres. Derudover laver vi en langsigtet budgetoversigt over hvilke arbejder der skal udføres.

Drift- og vedligeholdelsesplaner er et godt værktøj til styring af både økonomi og vedligeholdelse i investeringsejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger.


1- og 5 årsgennemgang


I en byggekontrakt er der ofte aftalt 1- og 5-års gennemgang af byggeriet. Gennemgangene bruges til at finde fejl og mangler ved byggeriet, som ikke blev opdaget ved afleveringen. Hvis du tager en rådgiver med til din 1- og 5-års gennemgang, sikrer du, at fejl og mangler bliver korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen.