Teknisk Rådgivning

Byggeteknisk rådgivning


Hos Dreyer Arkitekter har vi den rette byggetekniske erfaring til at hjælpe jer i forbindelse med vedligehold og renoveringer. Vi udfører bygherrerådgivning og håndtering af alt fra små til helt store bygge- og renoveringsopgaver, hvor vi kan bistå som jeres byggetekniske rådgiver. Dreyer Arkitekter har i en lang årrække fungeret som fast rådgivnings- og eftersynsfirma for Byggeskadefonden.

Projektering


Dreyer Arkitekter udfører projektering af erhvervs- og boligbyggeri af enhver art. Vi tager hånd om projektet lige fra dispositionsforslag til hovedprojekt og udbud. Større byggeprojekter er typisk komplekse, og det stiller krav til, at projektet gennemarbejdes i projekteringsfasen. Vi benytter os af den nyeste digitale teknologi inden for bygningsprojektering, og vi kvalitetssikrer løbende vores projekter, hvilket minimerer risikoen for projekteringsfejl.

Byggetilladelse og myndighedsbehandling


Myndighedsbehandling i forbindelse med byggeri er en væsentlig del af vores serviceydelser. Som en grundlæggende regel kræver opførelse af nye bygninger, tilbygninger og ombygninger, samt ændring af anvendelsen af eksisterende byggeri, tilladelse fra myndighederne. Dette indebærer en nøje overholdelse af lokale bygningsregulativer og planlægningsbestemmelser.

For mindre strukturer som skure og carporte er det dog vigtigt at bemærke, at mens de måske ikke altid kræver en formel byggetilladelse, er de stadig underlagt relevante love og regler vedrørende placering og opførelse.

Vores dedikerede team udfører alle nødvendige ydelser i forbindelse med rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger om byggetilladelse hos kommunen. Vi bestræber os på at sikre, at alle relevante oplysninger og dokumentation er korrekt præsenteret i ansøgningen for at lette myndighedsbehandlingen.
I samarbejde med certificerede statikere og brandrådgivere kan vi håndtere hele processen, herunder teknisk vurdering og analyse for at opfylde sikkerhedsstandarder. Dette omfatter også håndtering af eventuelle spørgsmål eller bekymringer, som myndighederne måtte have i løbet af behandlingsprocessen.

Vores mål er at gøre hele myndighedsbehandlingen så effektiv og smidig som mulig, samtidig med at vi sikrer, at byggeprojektet overholder alle nødvendige juridiske og sikkerhedsmæssige krav. Vi er dedikerede til at levere professionel service, der understøtter vores klienter gennem hele byggeprocessen.


Byggeskader og Fugt


Fugt er ofte kilden til store problemer i en bolig. Kilden til fugt skal findes og skaden udbedres. Jo tidligere i forløbet det sker, desto mindre bliver følgeskaden og reparationen. Dreyer Arkitekter har stor erfaring med at lokalisere og udbedre fugtskader, så udbedringen bliver projekteret og udført byggeteknisk korrekt.

Efterisolering


Dreyer Arkitekter rådgiver i forbindelse med efterisolering bygninger. Der er mange faldgruber i forbindelse med efterisolering af klimaskærmen. Vi gennemgår den eksisterende opbygning af klimaskærmen og rådgiver i forbindelse med valg af den rette isolering.

3d-scanning / opmåling


Dreyer Arkitekter udfører 3d opmåling med Matterport 3d scanner. Dette giver mulighed for hurtig og præcis opmåling af eksisterende bygninger. Opmålingerne kan bruges som grundlag for den videre bearbejdning i f.eks. Revit.