Teknisk Rådgivning

Teknisk rådgivning

Hos Dreyer Arkitekter har vi den rette byggetekniske erfaring til at hjælpe jer i forbindelse med vedligehold og renoveringer. Vi udfører rådgivning og håndtering af alt fra små til helt store bygge- og renoveringsopgaver, hvor vi kan bistå som jeres byggetekniske rådgiver.

Dreyer Arkitekter har i en lang årrække fungeret som fast rådgivnings- og eftersynsfirma for Byggeskadefonden.

Projektering

Dreyer Arkitekter udfører projektering af erhvervs- og boligbyggeri af enhver art. Vi tager hånd om projektet lige fra dispositionsforslag til hovedprojekt og udbud. Større byggeprojekter er typisk komplekse, og det stiller krav til, at projektet gennemarbejdes i projekteringsfasen. Vi benytter os af den nyeste digitale teknologi inden for bygningsprojektering og vi kvalitetssikrer løbende vores projekter, hvilket minimerer risikoen for projekteringsfejl.

Byggetilladelse og myndighedsbehandling

Som hovedregel skal man have tilladelse til at bygge nyt, bygge til og bygge om, samt ændre anvendelse af eksisterende byggeri. Mindre bygninger som skure, carporte, skal ikke altid have byggetilladelse, men de er stadig omfattet lovgivning og regler for placering og opførelse.

Vi udfører alle ydelser i forbindelse med rådgivning og ansøgninger om byggetilladelse hos kommunen. Vi samarbejder med certificerede statikere og brandrådgivere og kan dermed varetage hele processen i forbindelse med myndighedsbehandlingen

Byggeskader og Fugt

Fugt er ofte kilden til store problemer i en bolig. Kilden til fugt skal findes og skaden udbedres. Jo tidligere i forløbet det sker, desto mindre bliver følgeskaden og reparationen. Dreyer Arkitekter har stor erfaring med at lokalisere og udbedre fugtskader, så udbedringen bliver projekteret og udført byggeteknisk korrekt.

Efterisolering

Dreyer Arkitekter rådgiver i forbindelse med efterisolering bygninger. Der er mange faldgruber i forbindelse med efterisolering af klimaskærmen. Vi gennemgår den eksisterende opbygning af klimaskærmen og rådgiver i forbindelse med valg af den rette isolering.

3d-scanning / opmåling

Dreyer Arkitekter udfører 3d opmåling med Matterport 3d scanner. Dette giver mulighed for hurtig og præcis opmåling af eksisterende bygninger. Opmålingerne kan bruges som grundlag for den videre bearbejdning i f.eks. Revit.